C C C C A+ A A- X

Съобщение

Централизиран електронен портал за медиация

ВАЖНО!

Във връзка с усложнената епидемична обстановка и обстоятелството, че опасността от заразяване и разпространение на вирусната инфекция COVID -19 е с висок интензитет, с цел превенция и опазване здравето и живота на работещите и посетителите на Апелативен съд – Бургас, призоваваме за стриктно спазване на мерките относно достъпа до сградата и пребиваването в нея.

Препоръчваме на участниците в съдебните производства да посочват електронен адрес за получаване на съобщения, призовки и други съдебни книжа, както и телефони за връзка за своевременното им уведомяване в случай на призоваване, отлагане или пренасрочване на делата.

Молим, назначените вещи лица по делата да посочват електронен адрес и мобилен телефон за връзка с цел своевременно организиране на видеоконферентна връзка за изслушването им в открити съдебни заседания.

За улеснение на граждани и адвокати препоръчваме запознаването с материалите по делата да се извършва след предварителна заявка на телефон или на e-mail.

Страните по делата могат да подават съдебни книжа по наказателни, граждански и търговски дела, а вещите лица да представят експертни заключения на посочените електронни адреси на деловодствата.

Наказателно деловодство 056/85-99-16; 0877 601 300; no@burgas-as.justice.bg;

Гражданско деловодство 056/85-99-15; 0877 631 300; go@burgas-as.justice.bg;

Търговско деловодство  056/85-99-14; 0877 689 300; to@burgas-as.justice.bg;

Насрочени дела  056/85-99-11; 0877 620 300; nsd@burgas-as.justice.bg.

Допълнителна възможност за контакт:

056/85-99-20 Регистратура,  e-адрес на съда: burgas-as@justice.bg

Достъпът в сградата на Апелативен съд – Бургас е свободен за съдии, съдебни служители и участници по дела, насрочени за конкретен ден при строго спазване на санитарно-хигиенните и противоепидемичните мерки. Не се допускат лица с проявена външна симптоматика на респираторни заболявания.

Призованите лица и/или техните процесуални представители по насрочените за разглеждане дела в открито съдебно заседание, както и представители на медиите, могат да изчакват началото на съдебния процес в сградата на Апелативен съд – Бургас, където ще бъдат допускани десет минути преди обявения час на съдебното заседание. За целта задължително да следват маркираните места за сядане, обозначени със сигнална лента, както и указанията на органите на РД„Охрана-Бургас“ за придвижване и престой до призоваването им от председателя на съдебния състав чрез звуковата уредба на Апелативен съд – Бургас. Виж: Заповед № АД-06-225 от 18.12.2020 г.

Напомняме, че в сградата на Апелативен съд – Бургас се допускат журналисти по дела с изключителен обществен интерес след предварителна заявка до пресофиса.

В Апелативен съд–Бургас се извършва дезинфекция на помещенията в часовете 08.00 ч.-09.00 ч. и 12.00 ч.-14.00 ч.

При влизане в сградата на Апелативен съд – Бургас е задължително носенето на предпазна маска, както и използването на дезинфектатора.

Моля, спазвайте дистанция минимум 1.5 метра!

Каталог на електронните услуги в Апелативен съд-Бургас /виж тук:/

Правила и мерки за работа на съдилищата в условията на пандемия /виж тук:/

Актуализация на правилата от 10.11.2020 г. /виж тук:/

Заповед № АД-06-016 от 27.01.2021 г.

Заповед № АД-06-225 от 18.12.2020 г.

Заповед № АД-06-158 от 19.10.2020 г.

Заповед № АД-06-68 от 28.05.2020 г.

Заповед № АД-06-61 от 13.05.2020 г.

Заповед № АД-06-60 от 11.05.2020 г.

 

 

 

 

Електронни услуги

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация