C C C C A+ A A- X

Съобщение

Апелативен съд – Бургас приема документи и дела само чрез „Български пощи“ЕАД  и по електронен път!

ВАЖНО!

Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г.

СК на ВСС прие административни решения във връзка с работата на съдилищата в рамките на извънредното положение 7.04.2020 г.

Заповед № АД-06-51 от 08.04.2020г.

Решение на СК на ВСС от 31.03.2020 г.

Заповед № АД-06-48 от 01.04.2020г.

Заповед № АД-06-46 от 25.03.2020 г.

Заповед № АД-06-43 от 18.03.2020 г.

Заповед № АД-06-41 от 17.03.2020 г.

Заповед № АД-06-36 от 16.03.2020 г.

Актуална информация за отсрочване на делата в АС - Бургас

АС - Бургас преустановява разглеждането на насрочените в открити съдебни заседания дела за периода на обявеното извънредно положение, с изключение на делата, посочени в Решение на СК на ВСС  по протокол № 11 т.1 от 31.03.2020 г. и Актуалните мерки за превенция и ограничаване на  COVID-19 на територията на съдилищата в РБългария.

Забранява се достъпът на граждани, страни по дела, вещи лица, преводачи, адвокати и всички други лица, освен призованите по образуваните и насрочени за разглеждане дела посочени в т.1  и т 2 от Актуалните марки, приети с Решението. Страните по делата по т. 1 и 2 ще бъдат призовавани само по телефон и по електронен път.

В сградата на съда ще бъдат допускани само ангажираните по дежурства съдии и съдебни служители съобразно утвърден от административния ръководител график.

Осигурени са дежурства в деловодствата за справки по телефон, всеки ден от 9.00 ч. до 12.00 ч. и от 14.00 ч. до 16.00 ч.

Наказателно деловодство - 056/85-99-16;

Гражданско деловодство - 056/85-99-15;

Търговско деловодство- 056/85-99-14;

Насрочени дела - 056/85-99-11.

За връзка по e-mail по всяко време:

Наказателно деловодство -  no@burgas-as.justice.bg;
Гражданско деловодство - go@burgas-as.justice.bg;
Търговско деловодство -  to@burgas-as.justice.bg;

Насрочени дела - nsd@burgas-as.justice.bg.

До 13 май 2020 г. в Апелативен съд – Бургас ще се ползва само Съдебна зала № 1,  която ще се дезинфекцира и проветрява на всеки два часа.

В Секретно деловодство на Апелативен съд – Бургас за запознаване с материали по дела ще се допускат само граждани и адвокати за делата по т.1 и 2 от Решението.

Благодарим за разбирането!

Бъдете отговорни, пазете себе си и близките!

Бъдете здрави!

 

 

Електронни услуги

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация