C C C C A+ A A- X

Декларации

РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ НА СЪДЕБНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ В АС-БУРГАС ПО ЧЛ. 35, АЛ. 1, Т. 1 ОТ ЗПКОНПИ - 2018 г. - 2023 г.

РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ НА СЪДЕБНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ В АС-БУРГАС ПО ЧЛ. 35, АЛ. 1, Т. 3 ОТ ЗПКОНПИ - 2018 г. - 2023 г.

РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ НА СЪДЕБНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ В АС-БУРГАС ПО ЧЛ. 35, АЛ. 1, Т. 2 И Т. 4 ОТ ЗПКОНПИ -2018 г.

ДЕКЛАРАЦИИ НА СЪДЕБНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ В АС-БУРГАС ПО ЧЛ. 35, АЛ. 1, Т. 2 И Т. 4 ОТ ЗПКОНПИ

ДЕКЛАРАЦИИ НА СЪДЕБНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ В АС-БУРГАС ПО ЧЛ. 35, АЛ. 1, Т. 1 ОТ ЗПКОНПИ

РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ НА СЪДЕБНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ В АС-БУРГАС ПО ЧЛ. 35, АЛ. 1, Т. 2 И Т. 4 ОТ ЗПКОНПИ - 2019 Г.

Списък на съдебните служители от АС-Бургас, неподали в срок декларации от ЗПКОНПИ

РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ НА СЪДЕБНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ В АС-БУРГАС ПО ЧЛ. 35, АЛ. 1, Т. 2 И Т. 4 ОТ ЗПКОНПИ - 2020 г.

ДЕКЛАРАЦИИ ЗА ИМУЩЕСТВО И ИНТЕРЕСИ НА СЪДЕБНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ В АС-БУРГАС ПО ЧЛ. 35, АЛ. 1, Т. 2 И Т. 4 ОТ ЗПКОНПИ - 2020 г.

ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЧЛ.35, АЛ1,Т.1 ОТ ЗПКОНПИ - 2020 г.

РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ НА СЪДЕБНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ В АС-БУРГАС ПО ЧЛ. 35, АЛ. 1, Т. 2 И Т. 4 ОТ ЗПКОНПИ - 2021 г.

ДЕКЛАРАЦИИ ЗА ИМУЩЕСТВО И ИНТЕРЕСИ  НА СЪДЕБНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ В АС-БУРГАС ПО ЧЛ. 35, АЛ. 1, Т. 2 ОТ ЗПКОНПИ - 2021 г.

РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ НА СЪДЕБНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ В АС-БУРГАС ПО ЧЛ. 35, АЛ. 1, Т. 2 И Т. 4 ОТ ЗПКОНПИ - 2022 г.

ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ.35, АЛ1,Т.1 ОТ ЗПКОНПИ - 2022 г.

ДЕКЛАРАЦИИ ЗА ИМУЩЕСТВО И ИНТЕРЕСИ  НА СЪДЕБНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ В АС-БУРГАС ПО ЧЛ. 35, АЛ. 1, Т. 2 И Т. 4 ОТ ЗПКОНПИ - 2022 г.

РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ НА СЪДЕБНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ В АС-БУРГАС ПО ЧЛ. 35, АЛ. 1, Т. 2 И Т. 4 ОТ ЗПКОНПИ - 2023 г.

ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ.35, АЛ1,Т.4 ОТ ЗПКОНПИ - 2023 г.

Списък на съдебните служители от АС-Бургас, неподали в срок декларации от ЗПКОНПИ - 2023 г.

РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ НА СЪДЕБНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ В АС-БУРГАС ПО ЧЛ. 49, АЛ. 1, Т. 2 И Т. 4 ОТ ЗПК - 2024 г.

ДЕКЛРАЦИЯ ПО ЧЛ. 49, АЛ. 1, Т. 4 ОТ ЗПК

РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ НА СЪДЕБНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ В АС-БУРГАС ПО ЧЛ. 49, АЛ. 1, Т. 1 ОТ ЗПК - 2024 г.

ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ. 49, АЛ. 1, Т. 1 ОТ ЗПК

Списък на съдебните служители от АС- Бургас, неподали в срок декларации по ЗПК - 2024 г.

РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ НА СЪДЕБНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ В АС-БУРГАС ПО ЧЛ. 49, АЛ. 1, Т. 3 ОТ ЗПК - 2024 г.

 

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация