C C C C A+ A A- X

Каталог на електронните услуги

       Каталог на електронните услуги в Апелативен съд-Бургас

         Съобразно приетите Правила от СК на ВСС за работата на съдилищата по време на пандемия и доколкото процесуалното законодателство позволява призоваването се извършва по телефона и по електронен път, връчването на съобщения и на съдебни книжа се извършва приоритетно по електронен път.

         С цел осигуряване публичност и прозрачност на работата на Апелативен съд – Бургас и за улеснение на гражданите  са предоставени следните електронни услуги:

 

1. Достъп до графика за насрочени открити съдебни заседания за текущ месец по всички видове дела;

2. Достъп до протоколи за случайно разпределение по всички видове дела;  

3. Достъп до протоколи от проведени открити съдебни заседания по всички видове дела с изключение на съдебните производства при закрити врати;

4. Достъп до постановените съдебни актове на Апелативен съд – Бургас по всички видове дела по месеци и години – линк;

5. Достъп до делата с обществен интерес;

6. Достъп до ЦУБИПСА пред страницата на Апелативен съд - Бургас;

7. Достъп до Единния портал за електронно правосъдие (ЕПЕП) през страницата на Апелативен съд - Бургас;

8. Ежемесечен бюлетин за насрочените въззивни наказателни дела в открити съдебни заседания дела;

9. Прессъобщения за проведени заседания и постановени съдебни актове по дела с обществен интерес;

10. Прессъобщения за събития и инициативи на съда;

11. Достъп до актуалните решения на ЕСПЧ;

12. SMS известяване на адвоктати при настъпване на определени събития по наказателни, търговски и граждански дела в Апелативен съд – Бургас;

13. Апелативен съд – Бургас единствен в апелативния район поддържа иновативна електронна услуга: Търсене на съдебна практика на съда по ключова дума;

14. Осигурен е достъп до електронното досие по всяко дело за страните по съответното дело, техните законни или упълномощени процесуални представители и адвокатите, които не са процесуални представители, но желаят за получат достъп до материалите по делото по реда на чл. 31 от Закона за адвокатурата. Попълването на електронното досие става текущо по време на висящността на делото, а не след приключване на производството;

15. Достъп до актуални списъци на адвокати, вещи лица, преводачи;

16. Достъп до банкови сметки на съда, служебни телефони, факс и електронни адреси за кореспонденция;

17. Достъп до съдебни бланки и образци на документи;

18. Информация за медиацията, списък на медиаторите към Център за медиация и спогодби в Съдебна палата – Бургас;

19. Информация за правна помощ и необходимите бланки по образец;

20. Възможност за подаване на заявления по Закона за достъп до обществена информация по електронен път чрез указания и образци на необходими документи;

21. Ако желаете да работите при нас, може да се информирате за обявените конкурси за свободни работни места.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация