C C C C A+ A A- X

БЮЛЕТИН НА НАСРОЧЕНИТЕ НАКАЗАТЕЛНИ ОБЩ ХАРАКТЕР ДЕЛА ЗА ТЕКУЩ МЕСЕЦ

За периода 01.06.2020 г. - 15.06.2020 г.

01.06.2020 г.============================================

ВНОХД № 209/2019 –11.15ч.

Образувано по жалба на подсъдим срещу присъда на Окръжен съд – Бургас.

С присъдата подсъдимият Д. И. от гр. София е признат за виновен в това, че на 09.09.2016 г., около 05:45 ч. в Община Карнобат, обл. Бургас, на автомагистрала „Тракия“, на км. 323 + 500 м., при управление на моторно превозно средство – лек автомобил марка „Фолксваген“, модел „Фаетон“, нарушил правилата за движение, установени в чл. 20 ал.2 от Закона за движение по пътищата, а именно: „… Водачите на пътни превозни средства са длъжни при избиране скоростта на движението да се съобразяват с атмосферните условия, с релефа на местността, със състоянието на пътя и на превозното средство, с превозвания товар, с характера и интензивността на движението, с конкретните условия на видимост, за да бъдат в състояние да спрат пред всяко предвидимо препятствие. Водачите са длъжни да намалят скоростта и в случай на необходимост да спрат, когато възникне опасност за движението.“ и по този начин допуснал пътно-транспортно произшествие с пешеходеца Б. К., като с деянието си по непредпазливост причинил смъртта му. Съдът му е наложил наказание „лишаване от свобода“ за срок от две години, чието изпълнение е отложил за изпитателен срок от пет години, считано от влизане на настоящата присъда в сила. Съдът е лишил подсъдимия от право да управлява МПС за срок от четири години.

ВНОХД № 38/2020 – 9.45 ч.

Образувано по жалба на подсъдими лица срещу присъда на Окръжен съд – Сливен.

С присъдата подсъдимият П. П. за виновен в това, че на 12.03.2019 г., в с. Езеро, общ. Нова Загора, в съучастие като съизвършител с И.М., при условията на опасен рецидив, умишлено умъртвил Е.А.М., като деянието е извършено по особено мъчителен начин за убития и с особена жестокост. Съдът е осъдил  П.П. на  двадесет  години  лишаване от свобода, което да изтърпи при първоначален „строг” режим. Подсъдимият И.М. е осъден на петнадесет години лишаване от свобода, което наказание да изтърпи при първоначален „строг“ режим.

ВНОХД № 41/2020 – 10.30 ч.

Образувано по жалба на подсъдим срещу присъда на Окръжен съд – Бургас.

С присъдата подсъдимият С. Ч., жив. в гр.Айтос, е признат за виновен в това, че на 26.09.2019 г., в град Бургас, при условията на опасен рецидив, отнел чужди движими вещи - мобилен телефон Айфон 7 на стойност 555 лева, ведно с пластмасов кейс за телефона на стойност 12 лева, всички вещи на обща стойност 567 лева, от владението на М. Д., с намерение противозаконно да ги присвои, като употребил за това сила - приближил се до жената, обхванал с ръка главата й в областта на челото и дръпнал пострадалата назад. Съдът е наложил наказание „лишаване от свобода“ за срок от шест години и осем месеца, при първоначален „строг“ режим.

02.06.2020 г. ============================================

ВНОХД № 43/2020 – 10.30 ч.

По жалба на подсъдим срещу присъда на Окръжен съд – Бургас.

Подсъдимият Р.К.е признат за виновен в това, че на 07.10.2017 г. в гр.Бургас, в апартамент, в ж.к. „Лазур“, бл.51, при условията на опасен рецидив, отнел чужда движима вещ, а именно - сумата от 1500 лв./хиляда и петстотин лева/ от владението на И.О., с намерение противозаконно да я присвои, като употребил за това заплашване, че ще я убие и че няма да излезе жива от апартамента. Съдът е наложил наказание от шест години лишаване от свобода, което да се изтърпи при първоначален строг режим.

Съдът е уважил предявения граждански иск в съдебно производство, като  е осъдил Р.К. да заплати на И. О. сумата от 1200 лв. /хиляда и двеста лева, представляваща обезщетение за нанесени имуществени вреди в резултат на извършеното деяние, като  е отхвърлил искът за сумата над 1200лв. до 1500 лв. ,тъй като подсъдимият е възстановил на пострадалата част от инкриминираната сума в размер на 300 лв./триста лева/ в хода на досъдебното и съдебното производство.

ВНАХД № 51/2020 – 10.30 ч.

Образувано по жалба на юридическо лице срещу решение на Окръжен съд – Бургас, с което на търговско дружество "Галина – Нели Михайлова" ЕООД, гр. Бургас, представлявано от управителя Н. М., имуществена санкция в размер на 16 440 (шестнадесет хиляди четиристотин и четиридесет) лева, представляваща равностойността на имуществената облага, която би била получена от юридическото лице, в резултат на извършено от Н.М, в качеството й на управляващ и представляващ юридическото лице  престъпление против интелектуалната собственост.

08.06.2020 г. ============================================

ВНОХД № 277/2019 –10.00 ч.

Образувано по жалба на подсъдим срещу присъда на Окръжен съд – Бургас.

С присъдата подсъдимият Д. Б. работи във фирма „Инфраструктурно строителство - Мидия“ – ЕООД гр.Бургас, е признат за виновен в това, че на 20.05.2016г., през ГКПП „Малко Търново“, при влизане в Република България, управлявайки МПС - лек автомобил марка „Волво“ S 60 и чрез него, пренесъл през границата на страната стоки за търговски и производствени цели - 217 995,480 грама нарязан тютюн в насипно състояние, без бандерол, сложен в 29 бр. полиетиленови торби натоварени в лекия автомобил, на стойност 46 737,45 лв., без знанието и разрешението на Митниците, като пренесената стока е в големи размери, поради което съдът му е наложил наказание „лишаване от свобода“ за срок от две години и „глоба“ в размер на 15 000 лева. На основание чл.66 ал.1 от НК изпълнението на наказанието е отложено за изпитателен срок от четири години.

ВНОХД № 18/2020 –11.00 ч.

Образувано по жалба на подсъдими лица срещу присъда на Окръжен съд - Ямбол.

С присъдата подсъдимите Г.Т., Г.Ш. и С.П. са признати за виновни в това, че в 22,00 часа на 28.07.2017 г. действайки в съучастие – Г.Т. и Г. Ш. като извършители и С. П. - старши митнически инспектор в Митница Бургас, отдел „Борба с наркотрафика“ ТМУ, с работно място МП - Лесово, като помагач, през ГКПП - Лесово с леки автомобили марка и модел „Форд Галакси“ , управляван от Г.Т.  и „Форд Галакси“ управляван от Г.Ш.-  и двата собственост на Г. Т., са пренесли през границата на страната от Република Турция в Република България, без знанието и разрешението на митниците, стоки - 1000 бутилки с надпис CANDERMAN - 100 ЕС препарат за растителна защита, представляващи отровни вещества със съдържимо активно вещество бифентрин на обща стойност 13 208,05 лв., като деянието е извършено от повече от две лица, сговорили се предварително и едно от тях е митнически служител. Съдът е осъдил Г.Т. и С. П на по три години лишаване от свобода, и Г.Ш. на две години и шест месеца лишаване от свобода, като е отложил изтърпяването на наказанията на всеки един от тях с по пет години.

15.06.2020 г. ============================================

ВНОХД № 34/2020 –09.30 ч.

Образувано по жалба на подсъдими срещу присъда на Окръжен съд - Ямбол

С присъдата подсъдимият К.Д.,от село Стефан Караджово, обл. Ямбол, е признат за виновен в това, че около 15,30 часа на 28.09.2016 г., по път III - 7904 в посока с. Странджа - с. Воден, обл. Ямбол, при управление на МПС „Фолксваген Голф", е нарушил правилата за движение по пътищата: чл. 8, ал. 1, чл. 15, ал. 1 и ал. 3 и чл. 16 ал. 1 т. 1 от ЗДвП, в резултат на което е предизвикал пътнотранспортно произшествие и по непредпазливост е причинил смъртта на Р. Х. и средна телесна повреда на И. А., изразяваща се в причиняване трайно затрудняване движението на левия долен крайник, поради което на основание чл.343, ал.4, вр.ал.3, буква „б", вр.ал.1, буква „в", вр.чл.342, ал.1 вр. чл.54 и чл.58а, ал.1 от НК е осъден на две години „лишаване от свобода“. Съдът е отложил изтърпяването на наложеното наказание за срок от четири години, считано от влизане на присъдата в сила. Подсъдимият е лишен от право да управлява МПС за срок от две години.

ВНОХД № 35/2020 –10.00 ч.

 Образувано по жалба на подсъдим срещу присъда на Окръжен съд – Бургас.

С присъдата подсъдимият М. Ч. от гр. Сарата, обл. Одеса, Република Украйна, украински гражданин , шофьор в частно предприятие „Камбур“,е признат за виновен в това, че на 22.07.2017 г., около 06:30 часа, в гр. Карнобат, на бул. „Москва“, в близост до жилищен блок с номер 165, при управляване на моторно превозно средство – влекач с ремарке,  по посока на движението към гр. Сливен, нарушил правилата за движение по чл. 21, ал. 2 от ЗДвП и по непредпазливост причинил смъртта на Ж. И. Съдът му е наложил наказание „лишаване от свобода“ за срок от една година и осем месеца, което изтърпяване е отложено за изпитателен срок от три години и  наказание „лишаване от право да управлява МПС“ за срок от  три години.

ВНАХД № 32/2020 –10.30 ч.

Образувано по жалба на юридическо лице срещу решение на Окръжен съд – Бургас, с което е наложена на  „СЛК 72“ ЕООД, със седалище и адрес на управление в гр. Несебър, представлявано от управителя М. Н., имуществена санкция в размер на 3 300.00 (три хиляди и триста) лева, представляваща имуществената облага, с която юридическото лице би се обогатило в резултат на извършеното от М.Н., в качеството на негов управител и представляващ, престъпление против интелектуалната собственост.

ВНОХД№22/2020 – 11.00ч.

Образувано по жалба на подсъдим срещу присъда на Окръжен съд  –Ямбол

С присъдата подсъдимият В. Г., гражданин на Република Беларус, шофьор по професия, с постоянен и настоящ адрес гр. Полацък, Витебска Област, Република Беларус е признат за виновен в това, че на 11.03.2019 г. около 02:30 часа от РТурция за Р България, на МП-Лесово, трасе за обработка на входящи товарни автомобили, посредством товарен автомобил - влека и полуремарке собственост на фирма „БЕЛАТЕКАВТО“ /частно транспортно еднолично предприятие/, е пренесъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без знанието и разрешението на митниците, стоки за търговски цели в големи размери дрехи, часовници, портфейли, куфари, чанти и др. всичко на обща стойност 84 720.00 (осемдесет и четири хиляди седемстотин и двадесет) лева. Съдът му е наложил наказание в размер на две години лишаване от свобода, чието изтърпяване е отложил за изпитателен срок от три години.

 

 

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация