C C C C A+ A A- X

Вътрешни правила

План за действие на Апелативен съд - Бургас за 2024 г.

Правила за организация на работа на Пресофиса на Апелативен съд - Бургас

Медийна стратегия на Апелативен съд - Бургас

Правила за  публикуване на съдебните актове в интернет-страницата и в ЦУБИПСА

Правила за случайно разпределение на делата и натовареността на съдиите в АС - Бургас

Кодекс за етично поведение на българските магистрати

Етичен кодекс на съдебните служители 

Вътрешни правила за организацията на работа на съдебните помощници в АС - Бургас

Заповед № АД-06-99 от 11.07.2023 г. на Председателя на АС-Бургас

Заповед № АД-06-082 от 27.05.2021 г. относно достъпа чрез ЕПЕП до електронни съдебни дела на АС- Бургас

Заповед № АД- 06-169 от 13.10.2021 г. относно изменение и допълнение на Правилата за достъп до е-дела в ЕПЕП

Правила за достъп до електронни съдебни дела в Единния портал за електронно правосъдие /ЕПЕП/- отм. от ВСС

Заявление за достъп до електронни дела и електронни съобщения в ЕПЕП

Заявление за отмяна на достъп до дело и/или отказ от електронно призоваване

Заявление за прекратяване на електронния достъп до дело

Заповед относно изпращане на е-съобщения и е-призовки

Приложение: ГПК- глава шеста /изм. и доп. ДВ бр.110 от 2020 г.в сила от 30.06.2021 г./

 

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация